Nieuws

Wordt uw stroomfactuur duurder?

De elektriciteitsfactuur van Vlaamse gezinnen verandert vanaf 2022 grondig. Wie grote verbruikspieken veroorzaakt, moet daarvoor betalen. Wie zijn stroomverbruik spreidt, kan met de nieuwe nettarieven tot honderden euro’s uitsparen.
13
oktober
2020

Het wordt in Vlaanderen duurder om plots veel stroom te gebruiken. De Vlaamse energiewaakhond VREG voert vanaf 2022 nieuwe nettarieven in waardoor Vlaamse gezinnen en bedrijven moeten betalen voor hun piekverbruik. Wie tegelijkertijd zijn inductiekookplaat aanzet, een kookwas draait, de elektrische wagen oplaadt en de jacuzzi opwarmt, zal dat merken aan de factuur.

Specialisten vergelijken het met het internet. Wie bij pakweg Telenet of Proximus een internetabonnement afsluit, betaalt een vast maandbedrag om toegang te krijgen tot een bepaalde downloadsnelheid. Wie een snellere connectie wil, betaalt meer, ongeacht hoeveel data aan het einde van elke maand effectief verbruikt zijn.

Volgens datzelfde principe komt er ook voor het elektriciteitsnet een vaste bijdrage voor toegang tot capaciteit. De distributienetbeheerder Fluvius moet voor iedere woning ‘bandbreedte’ reserveren en dure kabels onder de grond steken. Of er in een jaar veel of weinig stroom door die kabels vloeit, maakt in de kosten geen verschil. Grote verbruikspieken zijn wel van belang, want daarvoor zijn zwaardere en dus duurdere kabels nodig. Het nieuwe capaciteitstarief moet die situatie beter reflecteren. Wie het stroomnet met verbruikspieken belast, moet extra betalen.

Door gezinnen en bedrijven aan te moedigen hun verbruik beter te spreiden, willen Fluvius en de VREG vermijden dat de netkosten exploderen. Er komen steeds meer elektrische wagens, warmtepompen en zonnepanelen. Als die allemaal tegelijk draaien, vreest de VREG dat miljarden aan investeringen nodig zijn om te garanderen dat het net dat aankan. De nieuwe nettarieven moeten mensen aanmoedigen die situatie te voorkomen door zelf hun pieken in te perken.

Het nieuwe capaciteitstarief

Hoe werkt het capaciteitstarief? Vandaag wordt het volledige bedrag van de distributienettarieven bepaald door de hoeveelheid stroom die iemand afneemt. Wie een kilowattuur verbruikt, betaalt daarvoor niet alleen een vergoeding aan zijn energieleverancier maar ook een bedrag aan Fluvius voor de uitbating van het distributienet. Vanaf 2022 zal die vergoeding niet langer gebaseerd worden op het totale verbruik in kilowattuur (kWh), maar zal het piekverbruik in kilowatt (kW) de doorslag geven. De digitale meter zal iedere maand het kwartier nemen waarin het hoogste vermogen wordt gevraagd van het net. Het gemiddelde van die maandpieken bepaalt hoeveel capaciteitstarief iemand in een jaar moet betalen.

Of je een warmtepomp nu een half uurtje eerder of later aanzet, maakt weinig uit voor je comfort, maar straks wel voor je factuur.

Op een jaarfactuur van 850 euro vertegenwoordigen de netkosten vandaag zo’n 180 euro. Dat deel van de elektriciteitsrekening zal na de hervorming hoofdzakelijk door het piekverbruik bepaald worden. Daarnaast is er nog zo’n 200 euro voor andere distributienettarieven, die volledig via het kilowattuurgebruik verrekend blijven worden. Zo’n 170 euro bestaat uit heffingen en btw en een gemiddeld gezin betaalt 300 euro (35%) voor de elektriciteit zelf.

De hervorming betekent een trendbreuk. Voor de meeste huishoudens is de impact beperkt, maar voor sommige verbruikers gaat het om een verschil van enkele honderden euro’s per jaar. Wie zijn de winnaars en wie de verliezers?

Question-2.png